Xây dựng du lịch Yên Bái thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng

22/04/2022 06:47
Năm 2022, du lịch tỉnh Yên Bái đã có những khởi sắc và phục hồi rõ nét. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu về du lịch đã đạt 162% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngày 19/4, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị kích cầu phát triển du lịch “Yên Bái - điểm đến thân thiện, an toàn, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng" nhằm đánh giá những khó khăn, thách thức của du lịch Yên Bái trước tác động của dịch bệnh COVID-19; làm rõ những cơ hội, lợi thế và giải pháp hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Xây dựng du lịch Yên Bái thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng

Hội nghị kích cầu phát triển du lịch “Yên Bái - điểm đến thân thiện, an toàn, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng"

Bà  Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Yên Bái - nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp kết hợp với truyền thống văn hóa lâu đời đã tạo nên những tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm gần đây, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có nhiều thế mạnh và được ưu tiên tập trung đầu tư.

Trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đều ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Tỉnh cũng có nhiều chính sách đặc thù nhằm ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển du lịch; đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, ngành du lịch Yên Bái đã có nhiều khởi sắc. Du lịch Yên Bái đã từng bước được khẳng định trên bản đồ du lịch Việt Nam, bước đầu tạo điểm nhấn và thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước, quốc tế.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, khi xuất hiện đại dịch COVID-19 đến nay, trong hơn 2 năm qua, cũng như các địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã phải chịu những tác động tiêu cực, ảnh hưởng sâu sắc tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. 

Năm 2021, chỉ tiêu về du lịch của tỉnh đã không đạt mục tiêu đề ra. Lượt khách du lịch chỉ đạt trên 88% kế hoạch, trong đó, khách quốc tế giảm so với năm 2020. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho những khó khăn, thách thức ngành du lịch phải gánh chịu trước cơn bão đại dịch - du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID - 19.

Triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ; đặc biệt là trong suốt thời gian dài tỉnh giữ được "vùng xanh" an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã chủ động tập trung các giải pháp tích cực để phục hồi, vực dậy và sẵn sàng chuẩn bị cho sự khởi động trở lại các hoạt động mở cửa du lịch như tiêm vắc xin COVID-19; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; làm mới, hoàn thiện các sản phẩm du lịch; kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ; sẵn sàng mở cửa an toàn để đón, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

Bước sang năm 2022, du lịch Yên Bái đã có những khởi sắc và phục hồi rõ nét. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu về du lịch đã đạt 162% so với cùng kỳ năm 2021.

Xây dựng du lịch Yên Bái thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị trong thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các sở, ban, ngành… nghiên túc triển khai các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó xây dựng các chương trình, phương án, hướng dẫn có liên quan và kịp thời tham mưu, áp dụng trên địa bàn tỉnh nhằm khẩn trương phục hồi và phát triển du lịch tỉnh.

Tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về mở cửa, phục hồi và kích cầu du lịch.

Tập trung hướng dẫn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện theo quy định để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, hấp dẫn riêng có của Yên Bái; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến các thị trường du lịch trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Thường xuyên tổ chức đón các đoàn khảo sát của các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ để kết nối tour tuyến đón khách du lịch đến tỉnh Yên Bái; Tiếp tục ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ.

Hỗ trợ tối đa để giúp đỡ các nhà đầu tư triển khai, hoàn thành các dự án khu, điểm du lịch; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch; thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ để phục hồi du lịch trong bối cảnh đại dịch; Củng cố phát triển nguồn nhân lực bảo đảm cho việc phục hồi du lịch...

Theo baodansinh.vn

Xây dựng du lịch Yên Bái thành điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và ấn tượng - Du Lịch